Vodafone

Podmínky služby Vodafone Hotspot for Visitors

 1. Prepaid MiFi hotspot půjčovna je k dispozici na Vodafone pobočkách: na letišti Václava Havla, Aviatická 2/1017, Praha 6; Václavské náměstí 47, Praha 1; náměstí Republiky, Praha 1.
 2. Tato nabídka obsahuje hotspot Samsung MiFi a aktivní datovou SIM určenou pro datové připojení mobilu, tabletu i notebooku (dále jen „zařízení“). Můžete s ní využívat neomezené surfování. Po dosažení 20 GB se aplikuje zpomalení dat pro služby přenosu souborů, sdílení souborů a kontinuální přenos dat dle podmínek služby „Mobilní připojení Turbo“.
 3. Při převzetí zaplatíte jistinu za zařízení v hodnotě 1500 Kč a jste povinni prokázat se občanským průkazem nebo pasem.
 4. Jste povinni vrátit zařízení ve lhůtě a za podmínek stanovených smlouvou jinak váš depozit bez náhrady propadne. Zařízení jste povinni vrátit na Vodafone pobočce vypůjčení, není-li dohodnuto jinak.
 5. Další podmínky využití této služby jsou stanoveny v uzavřené nájemní smlouvě (dále jen „Smlouva“).
 6. Zařízení si můžete půjčit na jeden, dva, čtyři nebo osm týdnů dle vašich preferencí.
 7. Tato služba je určena k využití v síti Vodafone.
 8. Pokud máte jakékoli problémy s funkčností zařízení, prosím, kontaktujte linku péče Vodafone na 800 777777 nebo jakoukoli Vodafone prodejnu, pokud možno přednostně pobočku na letišti Václava Havla.
 9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník OneNet a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5,IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
  sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2015.

Vytisknout