Vodafone

Podmínky služby Platba expres

 1. Služba Platba expres je určena zákazníkům Vodafone s platební metodou Vyúčtování, kteří nevyužívají služby elektronických komunikací OneNet.
 2. Prostřednictvím služby Platba expres mohou zákazníci uhradit Vyúčtování přímo, ve všech prodejnách Vodafone.
 3. Služba Platba expres umožňuje uhradit celé Vyúčtování nebo jeho část. Případný přeplatek bude použit na úhradu služeb poskytnutých v budoucnu.
 4. Pro službu Platba expres je maximální limit pro jednu transakci 30.000 Kč.
 5. V případě služby Platba expres je možné využít platbu v hotovosti nebo platební kartou.
 6. Za každou transakci v rámci služby Platby expres bude naúčtován poplatek ve výši
  75 Kč (včetně DPH), který je potřeba uhradit při využití služby.
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této služby s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 24.6.2013

Vytisknout