Vodafone

Sleva na tarif Připojení bez kabelu+ s modemem k tarifu Red+

 1. Nabídku „Sleva na tarif Připojení bez kabelu+ s modemem k tarifu Red+“ (dále jen „Nabídka“) může využít zákazník, který uzavře smlouvu na 24 měsíců se závazkem Minimálního měsíčního plnění na tarif Připojení bez kabelu+ a současně smlouvu na 24 měsíců se závazkem Minimálního měsíčního plnění na tarif Red+.
 2. Zákazník získá tyto zvýhodnění:
  1. 50% slevu ze standardní ceny tarifu Připojení bez kabelu

   Standardní cena

   554,33 Kč

   Cena po 50% slevě

   277,17 Kč

  2. Modem Huawei LTE CPE B310 za cenu 1 Kč
 3. Zákazník o slevu zvýhodnění na tarif i na modem přichází v případě, pokud přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen závazek k čerpání služeb, jak je uveden výše, před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle).
 4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronický komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky Red LTE a Smart tarifů, platný Ceník služeb a podmínky uvedení v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s.
 6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 7. Tyto podmínky nabývají účinnosti 18. 12. 2015. Platnost nabídky je do odvolání.

Vytisknout