Vodafone

Podmínky nabídky “ Zvětšení datového balíčku - 1 GB+ zdarma k tarifu Business Red+“

  1. Na nabídku „Zvětšení datového balíčku - 1 GB+ zdarma k tarifu Business Red+“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý zákazník, který si v době platnosti Nabídky pořídí tarif Business Red+. 
  2. V rámci Nabídky získá zákazník službu Zvětšení datového balíčku - 1 GB+ se slevou ve výši 100%. Sleva je platná 24 měsíců ode dne aktivace. Smluvním zákazníkům s aktivním automatickým prodloužením smlouvy bude společně s automatickým prodloužením smlouvy prodloužena i tato sleva a to na 24 měsíců ode dne prodloužení.
  3. Nabídka není kombinovatelná s jinými variantami služby Zvětšení datového balíčku. Pokud zákazník přejde na jinou variantu služby Zvětšení datového balíčku, bude sleva v rámci Nabídky zrušena.
  4. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2015

Vytisknout