Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně

Podmínky akce „Garance spokojenosti s 4G LTE datovou sítí“ 

1. Vymezení a obecný popis akce

1.1.  Akce „Garance spokojenosti s 4G LTE datovou sítí“ (dále jen „Akce“) je určena firemním i nefiremním zákazníkům Vodafone, s výjimkou zákazníků na platformě OneNet, kteří splňují podmínky uvedené níže.

1.2.  Cílem akce je získat prostřednictvím participujících zákazníků informace o kvalitě a spokojenosti s datovou sítí Vodafone.

1.3.  Akce je určena pro zákazníky, kteří splní ke dni odeslání podnětu na kvalitu LTE pokrytí prostřednictvím aplikace Můj Vodafone (dále jen „rozhodný den“) následující podmínky:

1.3.1.    Je zákazníkem (pro účely této Akce se rozumí zákazníkem účastník i uživatel konkrétního telefonního čísla) a aktivně využívá služby Vodafone (dále jen „Zákazník“);

1.3.2.    Zákazník úspěšně odešle prostřednictvím aplikace Můj Vodafone, v sekci 4G LTE - Garance spokojenosti podnět ke kvalitě 4G LTE datové sítě. 

1.3.3.    Zákazník při zadání podnětu ke kvalitě 4G LTE datové sítě  souhlasí s lokalizací aktuální polohy Zákazníka při odeslání podnětu a dále se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 3 těchto podmínek.

1.3.4.    Zákazník v okamžiku zadání podnětu ke kvalitě 4G LTE datové sítě využívá LTE Vodafone SIM kartu a mobilní telefon podporující LTE.

1.3.5.    Zákazník v okamžiku zadání podnětu má aktivovaný některý z následujících tarifů:

Anglická verze:

Česká verze:

Fair tariff 399

Fér tarif 399

Fair tariff 599

Fér tarif 599

Fair tariff 799

Fér tarif 799

Fair tariff 999

Fér tarif 999

Fair tariff 1499

Fér tarif 1499

Unlimited tariff 3299

Neomezený tarif 3299

Fair tariff 299

Fér tarif 299

Business Fair 399

Business Fér 399

Business Fair 599

Business Fér 599

Business Fair 799

Business Fér 799

Business Fair 999

Business Fér 999

Business Fair 1499

Business Fér 1499

Business Unlimited 3299

Business Neomezeně 3299

Start

Start

Red within Network

Red do sítě

Red

Red

Red all in one

Red se vším všudy

Red Premium

Red Premium

Business Red within Network

Business Red do sítě

Business Red

Business Red

Business All in One

Business Red se vším všudy

Business Start

Business Start

Business RED Premium

Business RED Premium

Business Light

Business Light

Business Smart

Business Smart

Business Smart

Business Smart

Smart 50

Smart 50

Smart 100

Smart 100

Smart 250

Smart 250

Red LTE

Red LTE

Red LTE Super

Red LTE Super

Red LTE Premium

Red LTE Premium

Business Smart 50

Business Smart 50

Business Smart 100

Business Smart 100

Business Smart 250

Business Smart 250

Business Red LTE

Business Red LTE

Business Red LTE Super

Business Red LTE Super

Business Red LTE Premium

Business Red LTE Premium

Red+

Red+

Business Red+

Business Red+

2. Odměna

2.1.  Odměnou za zaslání podnětu ke kvalitě 4G LTE datové sítě prostřednictvím aplikace Můj Vodafone se rozumí poskytnutí produktu „Zvětšení datového balíčku“ (ve variantě 250MB nebo 1 GB dle kompatibility s aktivovaným tarifem) se 100% slevou na tento aktivovaný produkt pro následujících 30 dní (dále jen „Odměna“). Odměna bude zákazníkovi, a to na konkrétní telefonní číslo, z kterého byl v rozhodný den podnět dle bodu 1.3. odeslán, aktivována Vodafone do 3 dnů ode dne doručení podnětu, jsou-li splněny podmínky pro její přiznání podle podmínek této Akce.

2.2.  Pokud zákazník nevyčerpá svou Odměnu nejpozději do 30 dnů od její aktivace (počítáno ode dne, kdy k aktivaci došlo), není společnost Vodafone poskytnutou Odměnou dále vázána a zaniká Zákazníkův nárok na Odměnu.

2.3.  Zákazník splňující podmínky Odměny může čerpat odměnu maximálně jednou za 30 dní, počítaných ode dne následujícího po dni, kdy došlo k zániku Odměny aktivované Zákazníkovi podle těchto podmínek Akce.

2.4.  V případě, že zákazník již využívá službu „Zvětšení datového balíčku“, bude mu aplikována sleva ve výši 100% na tuto službu pro následující zúčtovací období (1 měsíc).

2.5.  Při změně datového tarifu nebo deaktivaci služby „Zvětšení datového balíčku“, je poskytnutá Odměna deaktivována a zákazníkův nárok na Odměnu, resp. i její část automaticky zaniká.

2.6.  Odměnu nelze vyplatit v hotovosti.

2.7.  Zákazníkovi touto odměnou nevzniká nárok na žádnou SIM kartu od společnosti Vodafone, ani na s ní spojené telekomunikační služby.

2.8.  Zákazník nemá nárok na jinou cenu nebo na jakoukoli jinou odměnu, než je výslovně uvedeno v odstavci

3. Zpracování osobních údajů

3.1.  Za účelem (a) zpracování informace o kvalitě a spokojenosti s datovou sítí Vodafone a (b) za účelem přiznání a čerpání Odměny, budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat po dobu 6 měsíců osobní informace v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, MSISDN (mobilní telefonní číslo), informace o tom zda využíváte LTE SIM kartu, informace o Vašem zařízení (IMEI) a zda zařízení podporující LTE; Vámi zadané informace o kvalitě pokrytí, budou-li zadány a údaj lokalizaci v době zaslání podnětu. Po uvedené době budou údaje zpracovávány v anonymizované a agregované podobě pouze za účelem optimalizace pokrytí LTE či pro vyhodnocení Akce.

3.2.  Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, ale neposkytnutí či odvolání souhlasu znamená nemožnost účasti na Akci.

4. Všeobecné a závěrečné ustanovení

4.1.  V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

4.2.  Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).

4.3.  Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky akce, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění podmínek Akce na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

4.4.  Akce platí od 13. 4. 2016 do 25. 6. 2016, s tím, že Zákazníkovi, pokud splňuje podmínky Akce, vznikne nárok na odměnu, bude-li podnět zaslán byť v poslední den uvedené lhůty.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13. 4. 2016.