Vodafone

Audiotex

Účastněte se her, hlasování nebo soutěží. Prostě voláte na vybraná čísla se zvýšeným tarifem a můžete být ve hře.

Jedná se o číselné řady 900, 906, 908, 909. Službu Audiotex neposkytuje Vodafone, ale třetí strany.

Jak poznáte audiotexová čísla

Audiotexové služby poznáte podle devítimístných čísel ve tvaru: 90X AB CD ZZ.

A co ta písmena znamenají?

X určuje charakter poskytované služby a může nabývat hodnot 0-9 v souladu s tzv. Číslovacím plánem.
AB určuje cenu pro koncového zákazníka včetně DPH za minutu, případně za jedno spojení.
CD ZZ ty stanoví při přidělení čísla Český telekomunikační úřad.

Číselná řada
(90X)
Audiotexové typy služeb Příklady
900 Hlasové služby se zvláštním tarifem – obchodní a odborné Právní , lékařské a jiné odborné poradenské služby.
906 Hlasové služby se zvláštním tarifem – zábavní služby soutěže a hry po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné služby Soutěže a hry po telefonu, loterie, seznamky, inzerce, horoskopy, zpoplatnění přístupu na webové stránky a obdobné služby.
908 Hlasové služby se zvláštním tarifem – jednorázový tarif za spojení Soutěže a hry po telefonu, loterie, zpoplatnění přístupu na webové stránky a obdobné služby.
909 Hlasové služby se zvláštním tarifem – pro dospělé Erotické chaty a seznamky, zpoplatnění erotického obsahu

Audiotexová čísla jsou stejná pro všechny mobilní i pevné sítě v České republice.

Kolik stojí hovory na tato čísla?

  • Cenu za minutu nebo za hovor poznáte podle čtvrté a páté číslice audiotexového čísla. Maximální cena je tedy 99 Kč za minutu nebo hovor a to včetně DPH. Svůj hovor na tato čísla platíte po minutách. Tedy kromě čísel typu 908 AB CD ZZ, kde platíte cenu za hovor.
  • Volání na audiotexová čísla vám nebudeme počítat do volných minut.
  • Jestli na audiotexová čísla voláte z jiné SIM karty než z té od Vodafonu, může být cena vyšší.

Provozování služby

  • Vodafone není provozovatelem ani poskytovatelem služeb nabízených formou audiotexu. Ve své GSM síti pouze umožňuje provoz partnerským společnostem, které tyto služby nabízejí.
  • Tyto partnerské společnosti se při poskytování služeb musí řídit Kodexem Audiotexových služeb, který upravuje způsoby ochrany zákazníků při využití této služby.

Chcete provozovat audiotex s Vodafonem?

  • Pokud máte zájem využít služeb audiotex, obraťte se na naše partnerské společnosti, které mají s Vodafonem uzavřenou dohodu o těchto službách.
  • Jestli se chcete stát přímo poskytovatelem audiotexových služeb, pošlete nám na e-mailovou adresu premium@vodafone.cz základní údaje o své společnosti, představu o nabízených službách a podepsanou dohodu o důvěrných informacích. Naši specialisté se vám ozvou co nevidět.