Jak zaplatím Vyúčtování inkasem (exUPC služby)?

Informace na této stránce se týkají zákazníků, kteří využívají služby exUPC a ještě jsme je nepřevedli do systémů Vodafonu. Pokud jsme vaše služby už převedli do systémů Vodafonu a měli jste před převodem inkaso aktivní, zůstává vám nastavené ve stejné podobě, nemusíte nic měnit ani u nás, ani ve své bance. Pro nové nastavení inkasa v systémech Vodafonu už ale využijte informace z této stránky.

Nastavte svolení s inkasem ve své bance.

Inkaso zadejte ve prospěch bankovního účtu 3983815/0300.

  • Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Pokud dostáváte více Vyúčtování za exUPC služby (máte více smluv), informujte se u své banky, zda je možné provést více inkas během jednoho měsíce a jak případně svolení nastavit.
  • Pro zadání svolení s inkasem můžete využít internetové bankovnictví nebo se zastavte v pobočce své banky.
  • V souhlasu s inkasem si obvykle musíte nastavit tzv. inkasní limit. To je maximální měsíční částka, která může být převedena z vašeho účtu. Doporučujeme zadat dvojnásobek vaší měsíční platby, abyste tím pokryli například možné vyšší Vyúčtování z důvodu změny tarifu apod.

Aktivujte si inkaso u nás.

Aktivaci můžete zadat v zákaznickém portálu Moje exUPC nebo přes operátora. Budete potřebovat číslo vašeho bankovního účtu a výši zadaného limitu.