Kdy mohu použít Zjednodušený režim?  

Aby bylo možné fungovat ve zjednodušeném (off-line) režimu, poplatník musí správce daně požádat o vydání povolení plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu (§11).

  • Poplatník nemusí zaslat údaje o evidované tržbě v okamžiku uskutečnění evidované tržby.
  • Tyto údaje je však povinen zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.
  • Důvodem evidovat ve zjednodušeném režimu není skutečnost, že operátor podnikatele v místě provozovny nemá signál. Důvodem by byla skutečnost, že v daném místě si nelze pořídit žádné připojení k internetu, tj. ani WiFi, ani ADSL apod.
  • Aplikace ePokladna Zjednodušený režim podporuje, zapíná se na webovém portálu ePokladna v sekci Nastavení EET.