Jak řešit potíže se zpětným zhlédnutím u HD Mediaboxu?

Informace na této stránce se týkají zákazníků, kteří využívají exUPC TV a jejich služby jsme ještě nepřevedli do systémů Vodafonu. Pokud jsme vaše služby už převedli do systémů Vodafonu a stále používáte HD Mediabox, zpětné zhlédnutí už nemůžete využívat. Řešením je přechod na nový set-top box k Vodafone TV.

  • Zpětné sledování pořadů je na HD Mediaboxu k dispozici pouze v případě, že jste si set-top box správně propojili síťovým kabelem se svým internetovým modemem. Stačí postupovat podle návodu k HD Mediaboxu.
  • Zpětné zhlédnutí není k dispozici pro všechny programy. Na stránce s TV programy vyberte filtr exUPC zpětné zhlédnutí pro zjištění, u kterých programů je tato funkce dostupná.

Zpětné sledování pořadů mi nefunguje u žádného pořadu, co bych měl zkontrolovat?

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek.

Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Příčinou může být nezaplacené Vyúčtování po splatnosti.

Programovou nabídku a doplňkové funkce vám obnovíme automaticky do 24 hodin poté, co dostaneme vaši platbu. Stav plateb můžete vidět v samoobsluze Moje exUPC.

Restartujte svůj internetový modem, počkejte až znovu naběhne a následně restartujte i HD Mediabox.

Restart provedete tak, že asi na půl minuty zařízení odpojíte od elektřiny. Pozor - je třeba dodržet správný postup a HD Mediabox restartovat až poté, co internetový modem opět plně naběhne a internet bude funkční.

Ověřte, že vám funguje připojení k internetu.

Zpětné sledování pořadů nebo přehrávání obsahu videotéky je závislé na funkčním internetovém připojení. Pokud internet nefunguje, podívejte se na tyto stránky.

Jaké situace mohou nejčastěji nastat?

V EPG se u kanálů zobrazuje místo názvu pořadu "Informace nejsou k dispozici".

Při pokusu o spuštění pořadu se objevuje hláška "Program není objednán".

V EPG se šipkou vlevo na dálkovém ovladači nejde vracet do minulosti.

V EPG na jednom pořadu nevidím symbol Zpětného zhlédnutí, na ostatních z téhož kanálu se objevuje.

V EPG v odvysílaných pořadech chybí symbol Zpětného zhlédnutí na celém kanálu.

Obraz ve Zpětném zhlédnutí kostičkuje nebo se zasekává.

Přehrávaný pořad skončí dříve.

Pořad ze Zpětného zhlédnutí je jiný, než je uvedeno v programovém průvodci (EPG).

Při pozastavení a opětovném spuštění se objevuje hláška "spojení bylo ztraceno".

Po spuštění se program dlouho načítá a po chvíli vyskočí chybová hláška „VOD0XX/REP0XX“.