nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence Vodafone

Co znamenají položky na vašem Vyúčtování?

Máte 2 možnosti, jak to zjistit snadno a rychle:

  1. Stáhněte si popis položek ve Vyúčtování.
  2. Nebo využijte průvodce níže - stačí najet myší na položku a zobrazí se popis
Z čeho se skládá Vyúčtování?
  • Hlavní přehled - zde zjistíte, jestli máte své platby v pořádku nebo jestli nemáte přeplatek či nedoplatek
  • Souhrnný rozpis Vyúčtování za služby - zde naleznete souhrn slev, sdílených služeb, poplatků a rozpis vašich čísel
  • Rozpis Vyúčtování za služby - jednotlivá čísla - zde uvidíte rozpis k jednotlivým číslům
  • Podrobné Vyúčtování - zde uvidíte konkrétní čísla, na která jste volali nebo psali SMS nebo posílali MMS. Snadno si ho nastavíte v samoobsluze na muj.vodafone.cz v sekci: Nastavení služeb - Nastavení Vyúčtování a limitů - Typ Vyúčtování.
Daňový doklad číslo: Používá se pro identifikaci vaší platby. Je shodné s variabilním symbolem. Číslo plátce: Používá se pro identifikaci vaší platby a při komunikaci s operátorem. Je shodné se specifickým symbolem. Zúčtované období: Období, za které vám vyúčtováváme poplatky za poskytnuté služby. Datum vystavení daňového dokladu: Datum, kdy došlo k vystavení vašeho daňového dokladu. Dodavatel: Zde je adresa naší společnosti – komu za své služby platíte. Příjemce: Korespondenční adresa pro zasílání tištěného Vyúčtování. Odběratel: Jméno a adresa zákazníka, na kterého je účet veden (údaje o majiteli účtu). Mám přeplatek nebo nedoplatek: V této části zjistíte, jestli máte z minulých zúčtovaných období přeplatek nebo nedoplatek. Celkem k platbě z minulého období: Částka, na kterou bylo vystaveno Vyúčtování z předchozího období. Přijaté platby za minulé období: Celkové platby, které jsme od vás v zúčtovaném období přijali. Převod haléřového vyrovnání z minulého období: Haléřové zarovnání celkové částky k platbě, které bylo převedeno do Vyúčtování z minulého zúčtovaného období. Vyúčtování opravného daňového dokladu: Zde naleznete částku vystaveného opravného daňového dokladu (dobropisu) vztahující se k předcházejícím Vyúčtováním. Nedoplatek z minulého období: Neuhrazená částka z minulého období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek. Kolik za zúčtované období platím: V této části Vyúčtování najdete částky, které vám v aktuálně zúčtovaném období účtujeme. Platby třetím stranám: Poplatky za služby, které Vodafone přímo neposkytuje, ale jen zprostředkovává. Jedná se například o služby Premium SMS (jako SMS jízdenka nebo soutěžní hlasování), Audiotex (hlasové linky se speciální sazbou) a Vodafone M-peněženka. Pro identifikaci poskytovatele navštivte www.platmobilem.cz. Celkový základ DPH: Součet částek tvořící základ daně z přidané hodnoty (DPH). Celkem DPH 21%: Daň z přidané hodnoty o výši 21% z celkového základu DPH. Ostatní poplatky nepodléhající DPH: Součet nezdanitelných položek (např. smluvní pokuty, správní poplatek?). Celkem k platbě za zúčtované období: Souhrnná částka, kterou vám v zúčtovaném období účtujeme. Nejsou zde započítány případné přeplatky nebo nedoplatky z minulého zúčtovaného období. Kam a kdy mám poslat peníze: V této části najdete veškeré potřebné údaje pro celkovou platbu (částka Celkem k platbě obsahuje zápočet případného přeplatku nebo nedoplatku z minulých období i převod haléřového vyrovnání do příštího období). Číslo účtu/kód banky: Číslo našeho bankovního účtu pro platbu Vyúčtování. Pokud hradíte inkasem, částka bude automaticky odečtena z vašeho účtu a odeslána na náš účet č.: 117399/5400 nebo 217077033/0300. Variabilní symbol: Používá se pro identifikaci vaší platby. Je shodný s číslem daňového dokladu. Specifický symbol/číslo plátce: Používá se pro identifikaci vaší platby a při komunikaci s operátorem. Způsob platby: Při platbě poštovní poukázkou nebo bankovním převodem doporučujeme provést úhradu Vyúčtování nejpozději 5 pracovních dní před datem splatnosti. Pokud budete hradit Vyúčtování prostřednictvím bankomatu nebo služby M‑Platby, raději tak učiňte nejpozději den před datem splatnosti. Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Datum, ke kterému bylo fakticky zjištěno poskytnutí služeb. Datum splatnosti částky za zúčtované období: Datum, kdy musí být nejpozději připsána platba na účet Vodafonu, jinak byste se dostali do prodlení. V případě, že úhradu neprovedete včas, může dojít k tomu, že budou všechny aktivní SIM karty příslušející k vašemu zákaznickému účtu zablokovány. Služby bychom vám potom v plné míře obnovili až po uhrazení veškerého nesplaceného zůstatku a s obnovením služeb by byl naúčtován odblokační poplatek. Nedoplatek z minulého období: Neuhrazená částka z minulého období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek. Celkem k platbě za zúčtované období: Souhrnná částka, kterou vám v zúčtovaném období účtujeme. Nejsou zde započítány případné přeplatky nebo nedoplatky z minulého zúčtovaného období. Převod haléřového vyrovnání do příštího období: Haléřové zarovnání celkové částky k platbě, které bude převedeno do Vyúčtování pro příští zúčtovací období. QR Platba: Pokud používáte mobilní bankovní aplikaci podporující načtení platebních údajů pomocí kódu QR Platba, máte zde možnost usnadnit si provedení platby pomocí právě tohoto QR kódu. Celkem k platbě: Částka, kterou je třeba uhradit. Souhrnná částka za služby účtované v daném zúčtovaném období včetně případného celkového nedoplatku (dlužná částka), nebo naopak přeplatku za minulá období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek, který vám převedeme do příštího Vyúčtování. Celkový přehled slev: Celkový přehled všech slev poskytnutých v daném zúčtovaném období. Výši dílčích slev naleznete v rozpisu za jednotlivá telefonní čísla v části Přehled slev. Celkový přehled jistin: Celkový souhrn aktuálních zůstatků jistin od všech telefonních čísel z vašeho účtu. Služby a poplatky – jednotlivá čísla: Zde najdete základní rozpis účtovaných částek a poskytnutých slev pro jednotlivá čísla. Základní cena: Celková částka účtovaná za dané telefonní číslo bez DPH před odečtením slev. Sleva: Výše slevy odečítané ze základní ceny bez DPH. Základ DPH: Celková částka bez DPH po odečtení všech slev. DPH: Výše daně z přidané hodnoty. Ostatní poplatky nepodléhající DPH: Součet nezdanitelných položek (např. smluvní pokuty, správní poplatek?). Platby třetím stranám: Poplatky za služby, které Vodafone přímo neposky-tuje, ale jen zprostředkovává. Jedná se například o služby Premium SMS (jako SMS jízdenka nebo soutěžní hlasování), Audiotex (hlasové linky se speciální sazbou) a Vodafone M-peněženka. Pro identifikaci poskytovatele navštivte www.platmobilem.cz. Celkem za číslo: Finální cena s DPH. Rozpis vyúčtování za služby – jednotlivá čísla: V této části Vyúčtování najdete rozpis účtovaných služeb a poskytnutých slev po jednotlivých číslech. Tarif: V této položce najdete název používaného tarifu. Pokud na čísle byl změněn tarif v průběhu zúčtovaného období, bude zde uveden také název původního tarifu. Přehled balíčků: Zobrazuje názvy příslušných tarifních balíčků, které jsou placené pravidelnou (měsíční) platbou. Přehled slev: Celkový přehled slev pro dané konkrétní telefonního číslo. Přehled jistin: Celkový souhrn aktuálních zůstatků jistin pro dané konkrétní telefonního číslo. Vodafone služby: V této části Vyúčtování jsou zobrazeny účtované částky pro dané číslo za poskytnuté Vodafone služby. Pravidelné platby: Zobrazený ukázkový Red tarif zahrnuje v sobě poplatky za balíčky, které jsou součástí tohoto tarifu (tj. Neomezené volání, Mobilní připojení 1,5 GB a Neomezené SMS Fér). Neomezené volání – Zvýhodněný tarif: Pravidelná platba za tarifní balíček Neomezené volání, který je součástí zvýhodněného tarifu Red, proto je uvedená cena u tohoto balíčku nulová. My EU: Služba My EU je volitelná služba, která zvýhodňuje cenu volání do zemí EU. V uvedeném příkladu byla poskytnuta s 50% slevou. Pevná síť v ČR: V této položce jsou vyúčtována volání uskutečněná do pevných sítí v ČR. Síť Vodafone: V této položce jsou vyúčtována volání uskutečněná do sítě Vodafone v ČR. Ostatní národní mobilní sítě: V této položce jsou vyúčtována volání uskutečněná do ostatních mobilních sítí v ČR. Barevné a informační linky: Tato položka zobrazuje volání uskutečněná na linky se speciálním účtováním. Patří sem volání na tzv. modré a bílé informační linky se sdílenými náklady, volání na informační linky se zvláštní sazbou nebo jako v uvedeném příkladě volání na bezplatné zelené linky. Volání do zahraničí My EU: V této položce jsou vyúčtována zvýhodněná volání do zahraničí v rámci služby My EU. Volání do zahraničí – region 2: V této položce jsou vyúčtována volání z ČR do zahraničí (v uvedeném příkladu do regionu 2). Vodafone World Roaming zóna 1 – odchozí: V této položce jsou vyúčtována volání ze zahraničí v rámci služby Vodafone World Roaming (v uvedeném příkladu se jedná o odchozí hovory ze zóny 1). Vodafone World Roaming zóna 1 – příchozí: V této položce jsou vyúčtována přijatá volání v zahraničí v rámci služby Vodafone World Roaming (v uvedeném příkladu se jedná o příchozí hovory v zóně 1). Mobilní připojení 1,5 GB – Zvýhodněný tarif: Pravidelná platba za tarifní balíček Mobilní připojení 1,5 GB, který je součástí zvýhodněného tarifu Red, proto je uvedená cena u tohoto balíčku nulová. Připojení ze zahraničí – zóna 1: V této položce jsou vyúčtována internetová připojení včetně služby WAP v zahraničí (v uvedeném příkladu z roamingové zóny 1). Neomezené SMS Fér – Zvýhodněný tarif: Pravidelná platba za tarifní balíček Neomezené SMS Fér, který je součástí zvýhodněného tarifu Red, proto je uvedená cena u tohoto balíčku nulová. Síť Vodafone: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS do sítě Vodafone v ČR. Ostatní národní mobilní sítě: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS do ostatních mobilních sítí v ČR. SMS objednávka Mobilní platby: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS objednávky služeb např. Premium SMS nebo SMS v rámci M-Peněženky. Vodafone World Roaming zóna 1 – odchozí: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS ze zahraničí v rámci služby Vodafone World Roaming (v uvedeném příkladu ze zóny 1). Síť Vodafone: V této položce jsou vyúčtovány odeslané MMS do sítě Vodafone ČR. Ostatní národní mobilní sítě: V této položce jsou vyúčtovány odeslané MMS do ostatních mobilních sítí v ČR. Celkem za MMS: V této položce jsou vyúčtovány odeslané MMS do sítě Vodafone v ČR. Platby třetím stranám: V této části Vyúčtování jsou zobrazeny účtované poplatky pro dané číslo za služby, které Vodafone přímo neposkytuje, ale jen zprostředkovává. Jedná se například o služby Premium SMS (jako např. SMS jízdenka nebo soutěžní hlasování), Audiotex (hlasové linky se speciální sazbou) a Vodafone M-peněženka. Pro identifikaci poskytovatele navštivte www.platmobilem.cz.

Mějte svůj účet pod kontrolou

Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone

Vše důležité vyřešíte přímo ve svém telefonu.

Přihlaste se do Můj Vodafone

Spravujte svůj účet odkudkoliv.

Přihlášení

  • Vždy něco navíc
  • Nastavení vždy po ruce
  • Výdaje pod kontrolou
  • Nejlepší aplikace