nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Můj Vodafone

Switch to english →

Co znamenají položky na vašem Vyúčtování?

Máte 2 možnosti, jak to zjistit snadno a rychle:

  1. Stáhněte si popis položek ve Vyúčtování.
  2. Nebo využijte průvodce níže - stačí najet myší na položku a zobrazí se popis
Z čeho se skládá Vyúčtování?
  • Hlavní přehled - zde zjistíte, jestli máte své platby v pořádku nebo jestli nemáte přeplatek či nedoplatek
  • Souhrnný rozpis Vyúčtování za služby - zde naleznete souhrn slev, sdílených služeb, poplatků a rozpis vašich čísel
  • Rozpis Vyúčtování za služby - jednotlivá čísla - zde uvidíte rozpis k jednotlivým číslům
  • Podrobné Vyúčtování - zde uvidíte konkrétní čísla, na která jste volali nebo psali SMS nebo posílali MMS. Snadno si ho nastavíte v samoobsluze na muj.vodafone.cz v sekci: Nastavení služeb - Nastavení Vyúčtování a limitů - Typ Vyúčtování.
Daňový doklad číslo: Používá se pro identifikaci vaší platby. Je shodné s variabilním symbolem. Číslo plátce: Používá se pro identifikaci vaší platby a při komunikaci s operátorem. Je shodné se specifickým symbolem. Zúčtované období: Období, za které vám vyúčtováváme poplatky za poskytnuté služby. Datum vystavení daňového dokladu: Datum, kdy došlo k vystavení vašeho daňového dokladu. Dodavatel: Zde je adresa naší společnosti – komu za své služby platíte. Příjemce: Korespondenční adresa pro zasílání tištěného Vyúčtování. Odběratel: Jméno a adresa zákazníka, na kterého je účet veden (údaje o majiteli účtu). Mám přeplatek nebo nedoplatek: V této části zjistíte, jestli máte z minulých zúčtovaných období přeplatek nebo nedoplatek. Celkem k platbě z minulého období: Částka, na kterou bylo vystaveno Vyúčtování z předchozího období. Přijaté platby za minulé období: Celkové platby, které jsme od vás v zúčtovaném období přijali. Převod haléřového vyrovnání z minulého období: Haléřové zarovnání celkové částky k platbě, které bylo převedeno do Vyúčtování z minulého zúčtovaného období. Vyúčtování opravného daňového dokladu: Zde naleznete částku vystaveného opravného daňového dokladu (dobropisu) vztahující se k předcházejícím Vyúčtováním. Nedoplatek z minulého období: Neuhrazená částka z minulého období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek. Kolik za zúčtované období platím: V této části Vyúčtování najdete částky, které vám v aktuálně zúčtovaném období účtujeme. Platby třetím stranám: Poplatky za služby, které Vodafone přímo neposkytuje, ale jen zprostředkovává. Jedná se například o služby Premium SMS (jako SMS jízdenka nebo soutěžní hlasování), Audiotex (hlasové linky se speciální sazbou) a Vodafone M-peněženka. Pro identifikaci poskytovatele navštivte www.platmobilem.cz. Celkový základ DPH: Součet částek tvořící základ daně z přidané hodnoty (DPH). Celkem DPH 21%: Daň z přidané hodnoty o výši 21% z celkového základu DPH. Ostatní poplatky nepodléhající DPH: Součet nezdanitelných položek (např. smluvní pokuty, správní poplatek?). Celkem k platbě za zúčtované období: Souhrnná částka, kterou vám v zúčtovaném období účtujeme. Nejsou zde započítány případné přeplatky nebo nedoplatky z minulého zúčtovaného období. Kam a kdy mám poslat peníze: V této části najdete veškeré potřebné údaje pro celkovou platbu (částka Celkem k platbě obsahuje zápočet případného přeplatku nebo nedoplatku z minulých období i převod haléřového vyrovnání do příštího období). Číslo účtu/kód banky: Číslo našeho bankovního účtu pro platbu Vyúčtování. Pokud hradíte inkasem, částka bude automaticky odečtena z vašeho účtu a odeslána na náš účet č.: 117399/5400 nebo 217077033/0300. Variabilní symbol: Používá se pro identifikaci vaší platby. Je shodný s číslem daňového dokladu. Specifický symbol/číslo plátce: Používá se pro identifikaci vaší platby a při komunikaci s operátorem. Způsob platby: Při platbě poštovní poukázkou nebo bankovním převodem doporučujeme provést úhradu Vyúčtování nejpozději 5 pracovních dní před datem splatnosti. Pokud budete hradit Vyúčtování prostřednictvím bankomatu nebo služby M‑Platby, raději tak učiňte nejpozději den před datem splatnosti. Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Datum, ke kterému bylo fakticky zjištěno poskytnutí služeb. Datum splatnosti částky za zúčtované období: Datum, kdy musí být nejpozději připsána platba na účet Vodafonu, jinak byste se dostali do prodlení. V případě, že úhradu neprovedete včas, může dojít k tomu, že budou všechny aktivní SIM karty příslušející k vašemu zákaznickému účtu zablokovány. Služby bychom vám potom v plné míře obnovili až po uhrazení veškerého nesplaceného zůstatku a s obnovením služeb by byl naúčtován odblokační poplatek. Nedoplatek z minulého období: Neuhrazená částka z minulého období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek. Celkem k platbě za zúčtované období: Souhrnná částka, kterou vám v zúčtovaném období účtujeme. Nejsou zde započítány případné přeplatky nebo nedoplatky z minulého zúčtovaného období. Převod haléřového vyrovnání do příštího období: Haléřové zarovnání celkové částky k platbě, které bude převedeno do Vyúčtování pro příští zúčtovací období. QR Platba: Pokud používáte mobilní bankovní aplikaci podporující načtení platebních údajů pomocí kódu QR Platba, máte zde možnost usnadnit si provedení platby pomocí právě tohoto QR kódu. Celkem k platbě: Částka, kterou je třeba uhradit. Souhrnná částka za služby účtované v daném zúčtovaném období včetně případného celkového nedoplatku (dlužná částka), nebo naopak přeplatku za minulá období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek, který vám převedeme do příštího Vyúčtování. Celkový přehled slev: Celkový přehled všech slev poskytnutých v daném zúčtovaném období. Výši dílčích slev naleznete v rozpisu za jednotlivá telefonní čísla v části Přehled slev. Celkový přehled jistin: Celkový souhrn aktuálních zůstatků jistin od všech telefonních čísel z vašeho účtu. Služby a poplatky – jednotlivá čísla: Zde najdete základní rozpis účtovaných částek a poskytnutých slev pro jednotlivá čísla. Základní cena: Celková částka účtovaná za dané telefonní číslo bez DPH před odečtením slev. Sleva: Výše slevy odečítané ze základní ceny bez DPH. Základ DPH: Celková částka bez DPH po odečtení všech slev. DPH: Výše daně z přidané hodnoty. Ostatní poplatky nepodléhající DPH: Součet nezdanitelných položek (např. smluvní pokuty, správní poplatek?). Platby třetím stranám: Poplatky za služby, které Vodafone přímo neposky-tuje, ale jen zprostředkovává. Jedná se například o služby Premium SMS (jako SMS jízdenka nebo soutěžní hlasování), Audiotex (hlasové linky se speciální sazbou) a Vodafone M-peněženka. Pro identifikaci poskytovatele navštivte www.platmobilem.cz. Celkem za číslo: Finální cena s DPH. Rozpis vyúčtování za služby – jednotlivá čísla: V této části Vyúčtování najdete rozpis účtovaných služeb a poskytnutých slev po jednotlivých číslech. Tarif: V této položce najdete název používaného tarifu. Pokud na čísle byl změněn tarif v průběhu zúčtovaného období, bude zde uveden také název původního tarifu. Přehled balíčků: Zobrazuje názvy příslušných tarifních balíčků, které jsou placené pravidelnou (měsíční) platbou. Přehled slev: Celkový přehled slev pro dané konkrétní telefonního číslo. Přehled jistin: Celkový souhrn aktuálních zůstatků jistin pro dané konkrétní telefonního číslo. Vodafone služby: V této části Vyúčtování jsou zobrazeny účtované částky pro dané číslo za poskytnuté Vodafone služby. Pravidelné platby: Zobrazený ukázkový Red tarif zahrnuje v sobě poplatky za balíčky, které jsou součástí tohoto tarifu (tj. Neomezené volání, Mobilní připojení 1,5 GB a Neomezené SMS Fér). Neomezené volání – Zvýhodněný tarif: Pravidelná platba za tarifní balíček Neomezené volání, který je součástí zvýhodněného tarifu Red, proto je uvedená cena u tohoto balíčku nulová. My EU: Služba My EU je volitelná služba, která zvýhodňuje cenu volání do zemí EU. V uvedeném příkladu byla poskytnuta s 50% slevou. Pevná síť v ČR: V této položce jsou vyúčtována volání uskutečněná do pevných sítí v ČR. Síť Vodafone: V této položce jsou vyúčtována volání uskutečněná do sítě Vodafone v ČR. Ostatní národní mobilní sítě: V této položce jsou vyúčtována volání uskutečněná do ostatních mobilních sítí v ČR. Barevné a informační linky: Tato položka zobrazuje volání uskutečněná na linky se speciálním účtováním. Patří sem volání na tzv. modré a bílé informační linky se sdílenými náklady, volání na informační linky se zvláštní sazbou nebo jako v uvedeném příkladě volání na bezplatné zelené linky. Volání do zahraničí My EU: V této položce jsou vyúčtována zvýhodněná volání do zahraničí v rámci služby My EU. Volání do zahraničí – region 2: V této položce jsou vyúčtována volání z ČR do zahraničí (v uvedeném příkladu do regionu 2). Vodafone World Roaming zóna 1 – odchozí: V této položce jsou vyúčtována volání ze zahraničí v rámci služby Vodafone World Roaming (v uvedeném příkladu se jedná o odchozí hovory ze zóny 1). Vodafone World Roaming zóna 1 – příchozí: V této položce jsou vyúčtována přijatá volání v zahraničí v rámci služby Vodafone World Roaming (v uvedeném příkladu se jedná o příchozí hovory v zóně 1). Mobilní připojení 1,5 GB – Zvýhodněný tarif: Pravidelná platba za tarifní balíček Mobilní připojení 1,5 GB, který je součástí zvýhodněného tarifu Red, proto je uvedená cena u tohoto balíčku nulová. Připojení ze zahraničí – zóna 1: V této položce jsou vyúčtována internetová připojení včetně služby WAP v zahraničí (v uvedeném příkladu z roamingové zóny 1). Neomezené SMS Fér – Zvýhodněný tarif: Pravidelná platba za tarifní balíček Neomezené SMS Fér, který je součástí zvýhodněného tarifu Red, proto je uvedená cena u tohoto balíčku nulová. Síť Vodafone: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS do sítě Vodafone v ČR. Ostatní národní mobilní sítě: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS do ostatních mobilních sítí v ČR. SMS objednávka Mobilní platby: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS objednávky služeb např. Premium SMS nebo SMS v rámci M-Peněženky. Vodafone World Roaming zóna 1 – odchozí: V této položce jsou vyúčtovány odeslané SMS ze zahraničí v rámci služby Vodafone World Roaming (v uvedeném příkladu ze zóny 1). Síť Vodafone: V této položce jsou vyúčtovány odeslané MMS do sítě Vodafone ČR. Ostatní národní mobilní sítě: V této položce jsou vyúčtovány odeslané MMS do ostatních mobilních sítí v ČR. Celkem za MMS: V této položce jsou vyúčtovány odeslané MMS do sítě Vodafone v ČR. Platby třetím stranám: V této části Vyúčtování jsou zobrazeny účtované poplatky pro dané číslo za služby, které Vodafone přímo neposkytuje, ale jen zprostředkovává. Jedná se například o služby Premium SMS (jako např. SMS jízdenka nebo soutěžní hlasování), Audiotex (hlasové linky se speciální sazbou) a Vodafone M-peněženka. Pro identifikaci poskytovatele navštivte www.platmobilem.cz.

Mějte svůj účet pod kontrolou

Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone

Vše důležité vyřešíte přímo ve svém telefonu.

https://www.vodafone.cz/muj-vodafone/

Přihlaste se do Můj Vodafone

Spravujte svůj účet odkudkoliv.

Přihlášení

  • Vždy něco navíc
  • Nastavení vždy po ruce
  • Výdaje pod kontrolou
  • Nejlepší aplikace