Jaké je zúčtovací období pro OneNet? Kdy mi vystavíte Vyúčtování?

  • Zúčtovací období je vždy stanoveno od 1. do posledního dne v měsíci (zúčtovací období tedy odpovídá kalendářnímu měsíci).
  • Fakturace za služby probíhá 3. pracovní den po ukončení zúčtovacího období.
  • Vyúčtování a výpisy jsou dostupné nejpozději do 10. dne v měsíci.