Jak účtujeme datový tarif při změně v průběhu zúčtovacího období pro OneNet?

Pokud provedete změnu (deaktivaci původního, aktivaci nového) datového tarifu v průběhu zúčtovacího období, účtujeme oba datové tarify v plné výši.

Změnu tarifu lze zadat i s platností od následujícího zúčtovacího období, tj. od 1. dne následujícího měsíce. V tomto případě zaplatíte měsíční poplatek pouze za jeden datový tarif.