Vodafone

Jaké je zúčtovací období pro OneNet?

Zúčtovací období je vždy stanoveno od prvního do posledního dne v měsíci (zúčtovací období tedy odpovídá kalendářnímu měsíci).