Jak na změnu majitele OneNet telefonního čísla?

Žádost o změnu majitele telefonního čísla nebo fakturačních údajů nám doručte na e-mailovou adresu vyznamny.zakaznik@vodafone.cz nejpozději 5 pracovních dnů před koncem zúčtovacího období.

Pokud bude žádost doručena později, zadáme vám změnu až v průběhu následujícího zúčtovacího období. U telefonního čísla účtujeme hlasový tarif poměrnou částí a datový tarif v plné výši původnímu majiteli, zbývající poměrnou část za hlasový tarif účtujeme již novému majiteli. Pokud nebudete souhlasit se změnou v průběhu zúčtovacího období, můžete zažádat o změnu od následujícího 1. dne v měsíci.