Vodafone

Jak tablet zapnout a vypnout

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

Upozornění: před zapnutím tabletu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Zapněte tablet:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.

2. Odemkněte tablet:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte ikonu Přijmout.
  • Co když je SIM karta odmítnuta?
  • Kontaktujte příslušného prodejce nebo operátora.

3. Vypněte tablet:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
  • Stiskněte Vypnout.