Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

Přes svůj tablet můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: Tablet musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. Připojte tablet k počítači:

  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

2. Aktivujte sdílení internetového připojení:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Další.
  • Stiskněte Sdílené připojení a přenosný hotspot.
  • Stiskněte a podržte Sdílené připojení přes USB, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Vytvořte připojení:

  • Internetové připojení z počítače přes tablet je nyní automaticky navázáno.
  • Po vytvoření připojení máte ze svého počítače přístup k internetu.