Vodafone

Jak připojit zařízení Bluetooth k tabletu

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. Aktivujte Bluetooth:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Bluetooth.
  • Stiskněte a podržte indikátor pod „Bluetooth“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

2. Jak připojit zařízení Bluetooth k tabletu:

  • Ujistěte se, že je druhé zařízení zapnuto a připraveno k vytvoření připojení prostřednictvím Bluetooth.
  • Tablet začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
  • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
  • Připojte zařízení Bluetooth k tabletu podle postupu zobrazeného na displeji.
  • Na displeji se nové zařízení zobrazí na seznamu připojených zařízení.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.