Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „Přenesená data“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Přenesená data.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stisknutím Mobilní data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud mobilní data deaktivujete:
  • Stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.