Vodafone

Jak nastavit MMS

Vodafone - Smart Ultra 7 (Android 6.0)

MMS je multimediální zpráva, která může obsahovat fotografie a jiné soubory, již lze poslat na jiné mobilní telefony a e-mailové adresy. MMS můžete ze svého telefonu běžně odesílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na MMS.

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů (APN)“:

 • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Další.
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Názvy přístupových bodů (APN).

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte ikonu Přidat nový přístupový bod.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Název.
 • Zadejte Vodafone MMS a stiskněte OK.

4. Zadejte název APN:

 • Stiskněte Název přístupového bodu.
 • Zadejte mms a stiskněte OK.

5. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte Typ přístupového bodu.
 • Stiskněte a podržte default, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Stiskněte a podržte mms, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Stiskněte OK.

6. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte Uživatelské jméno.
 • Zadejte mms a stiskněte OK.

7. Zadejte heslo:

 • Stiskněte Heslo.
 • Zadejte mms a stiskněte OK.

8. Zadejte MMS server:

 • Stiskněte MMSC.
 • Zadejte http://mms a stiskněte OK.

9. Zadejte IP adresu:

 • Stiskněte Proxy server systému MMS.
 • Zadejte 10.11.10.111 a stiskněte OK.

10. Zadejte číslo portu:

 • Stiskněte Port systému MMS.
 • Zadejte 80 a stiskněte OK.

11. Zadejte kód země:

 • Stiskněte MCC.
 • Zadejte 230 a stiskněte OK.

12. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte MNC.
 • Zadejte 03 a stiskněte OK.

13. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Typ ověření.
 • Stiskněte PAP.

14. Uložte datové spojení:

 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Uložit.

15. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.