Vodafone

Jak nastavit e-mail v zařízení

Vodafone - Smart Tab 10 (Android 3.2)

Nastavte zařízení pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: než začnete posílat a přijímat e-maily, musíte své zařízení nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „E-mail“:

Pokud nenajdete E-mail na úvodní stránce, stiskněte Aplikace.

Pokud již máte nějaký e-mailový účet založený, vytvořte nový podle následujícího postupu. Pokud dosud žádný účet nemáte, pokračujte dalším krokem. Stiskněte ikonu Aplikace. Stiskněte Nastavení účtu. Stiskněte Přidat účet.
 • Stiskněte E-mail.

2. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte pole vedle E-mailová adresa a zadejte svou e-mailovou adresu (např. jméno@poskytovatel.cz).

3. Zadejte heslo:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, pokračujte bodem 14.
 • Stiskněte pole vedle Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

4. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte POP3.

5. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte pole vedle Uživatelské jméno a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

6. Zadejte server příchozí pošty:

 • Stiskněte pole vedle Server POP a zadejte jméno nebo IP adresu serveru příchozí pošty vašeho poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

7. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností vedle Typ zabezpečení.
 • Stiskněte Žádný.

8. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte pole vedle Port a zadejte 110

9. Zvolte nastavení mazání e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností vedle Mazat e-maily ze serveru.
 • Vyberte požadované nastavení.
 • Stiskněte Další.

10. Zadejte odchozí server:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů ze zařízení prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte pole vedle Server SMTP a zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Deaktivujte šifrování odchozích e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností vedle Typ zabezpečení.
 • Stiskněte Žádný.

12. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte pole vedle Port a zadejte 25

13. Deaktivujte ověřování SMTP:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů ze zařízení prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stisknutím políčka vedle Požadovat přihlášení deaktivujete ověřování SMTP.
 • Pokud je políčko vedle položky nabídky prázdné, je ověřování SMTP deaktivováno.
 • Stiskněte Další.

14. Zvolte nastavení kontroly nových e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností vedle Četnost kontroly doručené pošty.
 • Vyberte Nikdy nebo požadovaný časový interval.
 • Stiskněte Další.

15. Zadejte název e-mailového účtu:

 • Stiskněte pole pod Pojmenovat tento účet (nepovinné) a zadejte název svého e-mailového účtu.

16. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte pole pod Vaše jméno (zobrazované na odchozích zprávách) a zadejte jméno odesílatele.

17. Potvrďte nastavení:

 • Stiskněte Další.
 • Chvíli počkejte, než zařízení přijme nové e-maily.

18. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.