Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Vodafone - Smart Tab 10 (Android 3.2)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Galerie “:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Galerie.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte fotografii nebo video, které chcete sdílet.
 • Stiskněte ikonu Sdílet.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, zařízení vás vyzve k aktivaci. Stačí pak stisknout Zapnout.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo.
 • Zařízení začne vyhledávat další dostupná zařízení.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Potvrďte přenos souboru na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.