Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Vodafone - Smart 4 Power (Android 4.4.2)

Pokud Váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna Vaše osobní nastavení i stažené aplikace.

1. V menu najděte „Obnovit tovární data“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte NASTAVENÍ.
  • Stiskněte Zálohovat a obnovit data.
  • Stiskněte Obnovit tovární data.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Stiskněte Resetovat telefon.
  • Stiskněte Smazat vše.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.
  • Telefon nakonfigurujte a připravte k použití podle postupu, který se Vám zobrazí na displeji.