Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Vodafone - Smart 4 mini (Android 4.2.2)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Telefon tak nepoužívá mobilní data.

1. V menu najděte „WI-FI“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte a podržte WI-FI.

2. Aktivujte Wi-Fi:

  • Stiskněte a podržte indikátor vedle Wi-Fi, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Připojte se k síti Wi-Fi:

  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.
  • Zadejte přístupové údaje podle postupu zobrazeného na displeji.
  • Stiskněte Připojit.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.