Vodafone

Jak ručně nastavit router k připojení na internet

Vodafone - R216/El Capitan

Router zpravidla automaticky používá potřebná nastavení k vytvoření internetového připojení. Pokud tomu tak není, můžete router nastavit na internet ručně.

1. Zapněte router:

 • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • V Mac OS X proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Wi-Fi.
 • Klikněte na název svého Wi-Fi hotspotu.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete na vnitřní straně zadního krytu.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Vytvořte připojení k webovému rozhraní routeru:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://vodafonemobile.wifi a stiskněte Enter.
 • Pokud budete požádáni o zadání PIN kódu:
 • Označte pole pod „Zadejte stávající kód PIN“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Odeslat.
 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte admin
 • Klikněte na Přihlásit.

4. V menu najděte „Připojení“:

 • Klikněte na Mobilní širokopásmové připojení
 • Klikněte na Připojení.

5. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Klikněte na seznam možností pod „Typ účtu“.
 • Označte Vlastní.

6. Zadejte APN:

 • Označte pole pod „IPv4/IPv6 - APN“ a zadejte internet

7. Zadejte volané číslo:

 • Označte pole pod „IPv4/IPv6 - číslo“ a zadejte *99#

8. Uložte a dokončete:

 • Klikněte na Uložit.
 • Klikněte na Odhlásit.