Vodafone

Jak vložit SIM kartu

Vodafone - K5150/Windows 8

Před prvním použitím USB modemu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Otevřte kryt:

  • Otočte USB modem přední stranou k sobě.
  • Posuňte zadní kryt dolů a odstraňte jej.

2. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.
  • Umístěte zadní kryt na USB modem tak, aby byl asi půl centimetru otevřen na horní straně, a zaklapněte jej do původní polohy.