Vodafone

Jak nainstalovat USB modem

Vodafone - K5150/Mavericks

Pro nastavení datového připojení na počítači a připojení k internetu prostřednictvím Vašeho USB modemu musíte nejprve USB modem nainstalovat. Upozornění: Nejprve musíte mít SIM kartu Vodafonu.

1. Vložte do modemu SIM kartu:

 • Otočte USB modem přední stranou k sobě.
 • Posuňte zadní kryt dolů a nadzvedněte jej.
 • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty.
 • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.
 • Umístěte zadní kryt na USB modem tak, aby byl asi půl centimetru otevřen na horní straně a zaklapněte jej do původní polohy.

2. Připojte USB modem:

 • Připojte USB modem k počítači a portu USB.

3. Spusťte program USB modemu:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • V Mac OS X proveďte následující:
 • Dvojklikněte na Vodafone Mobile Broadband.
 • USB modem nainstalujte podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Program USB modemu se spustí automaticky po ukončení instalace.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na OK.

Související