Vodafone

Jak zvolit síť

Vodafone - K5006z/Windows

USB modem můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě nebo ji můžete zvolit ručně. Upozornění: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš USB modem spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě. Pokud máte připojení k internetu aktivní, musíte ho přerušit.

1. V menu najděte"Mobile:"

  • Klikněte na Rozšířené.
  • Klikněte na Priority.
  • Označte Připojení Mobile.
  • Klikněte na Mobile.

2. Vyberte síť:

  • USB modem vyhledá dostupné sítě, v jejichž dosahu se nachází, a po chvíli se na obrazovce počítače zobrazí jejich seznam.
  • Vyberte požadovanou síť podle postupu, který se vám zobrazí na displeji.
  • Za okamžik na obrazovce uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.