Vodafone

Jak nastavit automatické připojení k internetu

Vodafone - K5006z/Windows

Můžete si vybrat, zda má program k USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) vytvořit připojení k internetu automaticky.

1. V menu najděte"Stav:"

  • Klikněte na Rozšířené.
  • Klikněte na Stav.

2. Zvolte nastavení automatického připojení:

Pokud zvolíte Výzva, budete před připojením k internetu dotázáni.
Pokud zvolíte Automaticky, budete k internetu připojeni automaticky.
Pokud automatické připojení deaktivujete, budete se muset vždy před přístupem k internetu připojit ručně.
  • Aktivujte nebo deaktivujte automatické připojení:
  • Klikněte na Vypnuto nebo Zapnuto.
  • Pokud je automatické připojení již aktivováno:
  • Klikněte na Výzva nebo Automaticky.