Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Vodafone - K5006z/Windows

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití USB modemu, abyste získali přístup k SIM kartě. Upozornění: pokud máte připojení k internetu aktivní, musíte ho přerušit.

1. V menu najděte"Zařízení:"

  • Klikněte na Rozšířené.
  • Klikněte na Zařízení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Označte název svého USB modemu.
  • Klikněte na Vyžádat kód PIN.
  • Kliknutím na Vyžádat kód PIN nebo Nevyžadovat kód PIN tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Zadejte PIN kód a klikněte na OK.
  • Pokud funkci deaktivujete:
  • Klikněte na Ano.
  • Klikněte na OK.