Vodafone

Jak ručně nastavit USB modem k připojení na internet

Vodafone - K5006z/Mac OS X

Běžně můžete navázat internetové připojení v programu USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) automaticky po jeho nainstalování na počítači. Pokud tomu tak není, můžete USB modem nastavit na internet ručně.

1. V menu najděte"Připojení Mobile:"

 • Klikněte na Připojení.
 • Klikněte na Připojení Mobile.

2. Vytvořte nové datové spojení:

 • Klikněte na +.
 • Zadejte požadovaný název datového spojení.

3. Zadejte APN:

 • Klikněte na APN.
 • Označte pole vedle "APN (Název přístupového bodu):" a zadejte internet

4. Deaktivujte ověřování:

 • Klikněte na políčko vedle „Ověření:“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.

5. Zvolte nastavení při roamingu:

Pokud vyberete Pouze vlastní síť, bude datové spojení použito pouze pokud se budete nacházet v dosahu sítě Vodafonu.
Pokud vyberete Pouze ostatní sítě, bude datové spojení použito pouze při roamingu.
Pokud vyberete Všechny sítě, bude datové spojení použito ve všech sítích.
 • Klikněte na Sítě.
 • Označte jedno z následujících nastavení:
 • Pouze vlastní síť
 • Pouze ostatní sítě
 • Všechny sítě

6. Dokončete:

 • Kliknutím na OK okno zavřete.