Vodafone

Jak zvolit síť

Vodafone - K4607Z/Windows 8

USB modem můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě nebo ji můžete zvolit ručně. Upozornění: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš USB modem spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. Připojte USB modem:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Připojte USB modem k počítači a portu USB.
 • Klikněte na ikonu Síť.
 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobile broadband“.
 • Klikněte na Připojit.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na Další.

2. Přerušte internetové připojení:

 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobile broadband“.
 • Klikněte na Odpojit.

3. V menu najděte „Vyhledat“:

 • Klikněte na ikonu Windows.
 • Klikněte na ikonu Nastavení.
 • Klikněte na Síť.
 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobilní širokopásmové připojení“.
 • Klikněte na Vyhledat.
 • Vyčkejte, dokud USB modem nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.

4. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 4a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 4b.

4a - Vybrat síť ručně:

 • Klikněte na seznam možností pod „Vyberte síť“.
 • Označte požadovanou síť.
 • Za okamžik na obrazovce uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

4b - Vybrat síť automaticky:

 • Klikněte na seznam možností pod „Vyberte síť“.
 • Označte Automaticky vybrat (doporučeno).