Vodafone

Jak nainstalovat USB modem

Vodafone - K4607Z/Windows 8

Pro nastavení datového připojení na počítači a připojení k internetu prostřednictvím Vašeho USB modemu musíte nejprve USB modem nainstalovat. Upozornění: Nejprve musíte mít SIM kartu Vodafonu.

1. Vložte do modemu SIM kartu:

 • Otočte USB modem přední stranou k sobě.
 • Posuňte kryt nahoru a nadzvedněte jej.
 • Otočte SIM kartu tak, aby seříznutým rohem směřovala k seříznutému rohu pouzdra USB modemu.
 • Zasuňte SIM kartu do pouzdra SIM karty.
 • Položte kryt na USB modem tak, aby byl částečně otevřen na dolní straně, a zaklapněte jej do původní polohy.

2. Připojte USB modem:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Připojte USB modem k počítači a portu USB.
 • Ve Windows proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Síť.
 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobile broadband“.
 • Klikněte na Připojit.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na Další.

Související