Vodafone

Jak změnit PIN kód

Vodafone - K4607Z/Windows 8

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití USB modemu, abyste získali přístup k SIM kartě. Upozornění: Nejprve musíte PIN kód aktivovat .

1. Připojte USB modem:

 • Připojte USB modem k počítači a portu USB.
 • Klikněte na ikonu Síť.
 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobile broadband“.
 • Klikněte na Připojit.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na Další.

2. V menu najděte „Síť“:

 • Klikněte na ikonu Windows.
 • Klikněte na ikonu Nastavení.
 • Klikněte na Síť.

3. Změňte PIN-kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobilní širokopásmové připojení“.
 • Klikněte na Změnit PIN kód.
 • Označte pole pod „Aktuální PIN kód“ a zadejte PIN-kód.
 • Označte pole pod „Zadat nový PIN kód“ a zadejte nový PIN-kód.
 • Označte pole pod „Potvrdit nový PIN kód“ a PIN-kód zopakujte.
 • Klikněte na OK.