Vodafone

Jak nastavit automatické připojení k internetu

Vodafone - K4607Z/Mavericks

Můžete si vybrat, zda má program k USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) vytvořit připojení k internetu automaticky.

1. Nastavte automatické připojení:

Pokud zvolíte Manuálně, budete se muset vždy před přístupem k internetu připojit ručně.
Pokud zvolíte Výzva, budete před připojením k internetu dotázáni.
Pokud zvolíte Automaticky, budete k internetu připojeni automaticky.
  • Označte jedno z následujících nastavení:
  • Manuálně
  • Výzva
  • Automaticky