Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Vodafone - K4607Z/Mavericks

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití USB modemu, abyste získali přístup k SIM kartě. Upozornění: Pokud máte připojení k internetu aktivní, musíte ho přerušit.

1. V menu najděte „Vyžádat kód PIN“:

  • Klikněte na Vodafone Mobile Broadband.
  • Klikněte na Předvolby.
  • Klikněte na PIN.
  • Klikněte na Vyžádat kód PIN.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Kliknutím na Vyžádat kód PIN tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud funkci deaktivujete:
  • Potvrďte kliknutím na OK.
  • Zadejte PIN kód a klikněte na OK.

3. Dokončete:

  • Kliknutím na OK okno zavřete.