Vodafone

Jak nastavit automatické připojení k internetu

Vodafone - K4606/Windows

Můžete si vybrat, zda má program k USB modemu (Vodafone Mobile Broadband QuickStart) vytvořit připojení k internetu automaticky.

1. V Menu najděte "Připojení"

  • Otevřete prohlížeč.
  • Do adresního řádku zadejte vodafonemobile.api a stiskněte Enter.
  • Klikněte na Nastavení.
  • Klikněte na Připojení.

2. Zvolte nastavení automatického připojení k internetu:

Pokud zvolíte Automaticky, vytvoří se připojení k internetu automaticky, když připojíte USB modem do USB portu počítače.
Pokud zvolíte Výzva, budete před připojením k internetu dotázáni.
  • Klikněte na seznam možností pod „Režim připojení“.
  • Označte Automaticky nebo Výzva a klikněte na Uložit.
  • Pokud je připojení k internetu navázáno:
  • Stiskněte OK a připojení tak přerušte.