Vodafone

Jak změnit PIN kód

Vodafone - K4606/Mac OS X

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití USB modemu, abyste získali přístup k SIM kartě. Upozornění: nejprve musíte PIN kód aktivovat, a pokud máte připojení k internetu aktivní, musíte ho přerušit.

1. V menu najděte"Změnit kód PIN:"

  • Klikněte na Vodafone Mobile Broadband.
  • Klikněte na Předvolby.
  • Klikněte na PIN.
  • Klikněte na Změnit kód PIN.

2. Změňte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Označte pole vedle „Stávající kód PIN:“ a zadejte svůj PIN kód.
  • Označte pole vedle „Nový kód PIN:“, a zadejte nový PIN kód.
  • Označte pole vedle „Potvrdit nový PIN:“, a PIN kód zopakujte.
  • Klikněte na Změnit.
  • Klikněte na Zavřít.

3. Dokončete:

  • Kliknutím na OK okno zavřete.