Vodafone

Jak ručně nastavit router k připojení na internet

Vodafone - B3000/Yosemite

Router zpravidla automaticky používá potřebná nastavení k vytvoření internetového připojení. Pokud tomu tak není, můžete router nastavit na internet ručně.

1. Zapněte router:

 • Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout a router tak zapněte.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • V Mac OS X proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Wi-Fi.
 • Klikněte na název svého Wi-Fi hotspotu.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete na zadní straně routeru.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Vytvořte připojení k webovému rozhraní routeru:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://vodafonemobile.cpe a stiskněte Enter.
 • Pokud je PIN kód aktivován:
 • Klikněte na Přejít na domovskou stránku.
 • Označte pole vedle „Heslo:“ a zadejte admin
 • Klikněte na Přihlásit.
 • Pokud budete požádáni o zadání PIN kódu:
 • Označte pole vedle „PIN:“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Odeslat.

4. V menu najděte „Správa APN“:

 • Klikněte na Internet.
 • Klikněte na Správa APN.

5. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Klikněte na Přidat.

6. Zadejte název přístupového bodu:

 • Označte pole vedle „Název profilu:“ a zadejte Vodafone Internet

7. Zadejte APN:

 • Označte pole vedle „APN:“ a zadejte internet

8. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Klikněte na Odeslat.
 • Klikněte na Internet.
 • Klikněte na seznam možností vedle „Profil:“ a označte datové spojení.
 • Klikněte na Odeslat.