Vodafone

Jak nastavit číslo hlasové schránky

Vodafone - 353 (Proprietary OS)

V hlasové schránce vám může volající zanechat hlasovou zprávu, pokud hovor nemůžete přijmout. Pokud si uložíte číslo hlasové schránky, budete k ní mít jednodušší přístup přímo z oznámení o nových hlasových zprávách. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí.

1. V menu najděte „Server hlasové pošty“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Textová zpráva a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte SIM a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Server hlasové pošty a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Uložte číslo hlasové schránky:

 • Stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Upravit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte pole pod Jméno a zadejte požadovaný název.
 • Označte pole pod číslo a zadejte +420 608 989 898
 • Potvrďte stisknutím tlačítka Navigace.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.