Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

Vodafone - 353 (Proprietary OS)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci z telefonu přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „Datová služba“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Konektivita a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Datová služba a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Označte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.