Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Vodafone - 155 (Proprietary OS)

Pokud váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovit výchozí nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna vaše osobní nastavení i stažené aplikace. Tuto akci nelze vrátit zpět.

1. V menu najděte „Nastavení“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Vyberte Obnovit výchozí nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.