Vodafone

Jak nastavit tablet na SMS

Sony - Xperia Tablet Z (Android 4.1.2)

Pokud jste koupili tablet přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého tabletu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete tablet nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Nastavení“:

  • Stiskněte Aplikace.
  • Stiskněte Zprávy.
  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena. Upozornění: toto nastavení platí i pro MMS.
  • Stisknutím Doručenka tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.