Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Sony - Xperia Tablet Z (Android 4.1.2)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Album“:

Pokud nenajdete Album na úvodní stránce, stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Album.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte fotografii nebo video, které chcete sdílet.
 • Stiskněte ikonu Sdílet.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, tablet vás vyzve k aktivaci.
 • Stačí pak stisknout Zapnout.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních volitelné heslo.
 • Stiskněte Vyhledat zařízení.
 • Tablet začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.