Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Sony - Xperia M (Android 4.1)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Obrázky“:

 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Album.
 • Stiskněte Obrázky.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte a podržte požadovaný soubor.

3. Přeneste soubor přes Bluetooth:

 • Stiskněte ikonu Sdílet.
 • Stiskněte Zobrazit vše.
 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivován:
 • Stiskněte Zapnout pro aktivaci Bluetooth.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí seznam Bluetooth zařízení, která jsou v dosahu.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Soubor je odeslán.

4. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.