Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Sony - Xperia L (Android 4.1)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován. Upozornění: pro aktivaci datového roamingu nejdříve musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Mobilní sítě“:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další....
  • Stiskněte Mobilní sítě.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Proveďte aktivaci nebo deaktivaci výběrem Datový roaming.
  • Stisknutím OK akci potvrdíte.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.