Vodafone

Jak vypnout a zapnout telefon

Sony - Xperia E1 (Android 4.3)

Upozornění: Před zapnutím telefonu do něj musíte vložit SIM kartu a baterii.

1. Zapněte telefon:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nerozsvítí displej.

2. Odemkněte telefon:

PIN kód slouží k ochraně SIM karty před neoprávněným použitím.
Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte Enter.
  • Pokud je SIM karta odmítnuta:
  • Kontaktujte příslušného prodejce nebo operátora.

3. Vypněte telefon:

  • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.
  • Stiskněte Vypnout.
  • Stiskněte OK.