Vodafone

Jak zvolit síť v zahraničí či pohraničí

Sony - Xperia E (Android 4.1 )

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například při roamingu. POZOR: Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Síťoví operátoři“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Další....
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Síťoví operátoři.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Stiskněte Režim hledání.
 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Stiskněte Ručně.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte Automatická volba.
 • Chvíli vyčkejte, dokud se telefon nepřihlásí do sítě.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.