Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Sony - Xperia E (Android 4.1 )

Přes svůj telefon můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: Před použitím této funkce musíte nastavit svůj telefon pro přístup na internet a v telefonu musíte také aktivovat datové spojení.

1. Stáhněte a nainstalujte Sony PC Companion:

2. Připojte telefon k počítači:

  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

3. V menu najděte „Sdílení připojení a přenos. přístupový bod“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další....
  • Stiskněte Sdílení připojení a přenos. přístupový bod.

4. Aktivujte sdílení připojení:

  • Stisknutím Sdílení Internetu - USB sdílení připojení aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

5. Použijte sdílení připojení:

  • Internetové připojení počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno a můžete jej použít.