Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Sony Ericsson - Xperia Mini Pro (Android 2.3)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „ikonu Galerie“:

Pokud nenajdete ikonu Média na úvodní stránce, stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte ikonu Média.
 • Stiskněte ikonu Galerie.

2. Vyberte soubor:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte fotografii nebo video, které chcete sdílet.
 • Fotografie nebo videa jsou vybrány, pokud jsou označeny.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Sdílet.
 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, telefon vás vyzve k aktivaci. Stačí pak stisknout Zapnout.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo.
 • Stiskněte Vyhledat zařízení.
 • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
 • Ověřte, zda je na obou zařízeních zobrazeno stejné heslo a stiskněte Párovat.
 • Toto heslo musíte potvrdit i na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.