Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Sony Ericsson - Xperia Arc (Android 2.3)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Nastavení WiFi“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Bezdrát. připojení a sítě.
 • Stiskněte Nastavení WiFi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

 • Stisknutím WiFi aktivujete nebo deaktivujete Wi-Fi.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je Wi-Fi aktivována.

3. Připojte se k síti Wi-Fi:

 • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.
 • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.
 • Stiskněte Připojit.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.